Privacy

Bedankt voor het bezoeken van onze website. Het is erg belangrijk voor ons om uw gegevens te beschermen. Daarom willen wij hieronder uitleggen hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken.

GEGEVENSCATEGORIEËN; GEGEVENSBRONNEN

In principe verwerken wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt wanneer u een vraag indient, als onderdeel van een precontractuele juridische relatie of in termen van een contractuele relatie. In individuele gevallen en indien nodig om een ​​contract uit te voeren, verwerken wij ook gegevens die op wettige wijze zijn ontleend aan publiek toegankelijke bronnen (bijvoorbeeld het handelsregister, debiteurenlijst, internet) of gegevens die op wettige wijze zijn verzonden door derden (bijvoorbeeld kredietbureaus).
Dit kunnen persoonlijke gegevens (naam, geboortedatum, gemachtigde), adresgegevens (adres, e-mailadres, contact), financiële gegevens (naam van de rekeninghouder, IBAN, BIC), contractgegevens (contractduur, verkregen voordelen, annuleringen), communicatiegegevens (correspondentie, e-mailcommunicatie), advertentiegegevens (advertentiecorrespondentie) en andere vergelijkbare categorieën persoonlijke gegevens.

ALGEMENE VERWERKING VAN BEZOEKERSGEGEVENS

In principe is het gebruik van onze website mogelijk zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken.
Houd er echter rekening mee dat toegangsgegevens in dit geval ook worden verzameld en opgeslagen in de serverlogbestanden. Dit omvat met name de volgende gegevens:

Wij evalueren deze informatie alleen in geanonimiseerde vorm om ons te verdedigen tegen aanvallen en om onze website te verbeteren (verwerking van persoonsgegevens bij het afwegen van belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter f van de AVG); wij verwijderen deze gegevens vervolgens. Deze gegevens kunnen niet door ons tot u worden herleid en zijn ook niet aan andere gegevens gekoppeld.
Wij behouden ons echter het recht voor om de gegevens vervolgens te evalueren als er degelijk bewijs is van onwettig gebruik.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS NA TOESTEMMING (ART. 6 (1) zin 1 A AVG)

In individuele gevallen verkrijgen wij uw toestemming voor bepaalde doeleinden die uitdrukkelijk zijn aangewezen in verband met de gegevensverzameling (bijv. verzoek met behulp van een contactformulier, openen van een klantaccount, bestellen van een nieuwsbrief). Gegevens worden alleen verwerkt als u ons uw toestemming geeft. Het is mogelijk dat uw verzoek niet zonder uw toestemming kan worden verwerkt en daarom afhankelijk moet worden gesteld. De verwerking van de gegevens vindt uitsluitend plaats voor de uitdrukkelijk genoemde doeleinden.
U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstig effect intrekken. De intrekking heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking tot het moment van de intrekking.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VOOR HET UITVOEREN VAN DE OVEREENKOMST (ART. 6 (1) B AVG)

Als een contract met ons wordt gesloten, gebruiken wij persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. De doeleinden van gegevensverwerking zijn afhankelijk van de specifieke contractinhoud die u in de contractdocumenten kunt vinden.

Verwerking van persoonsgegevens als onderdeel van een belangenafweging (Art. 6 Par. 1 f AVG): Wij verwerken persoonsgegevens na afweging van belangen, voor zover dit noodzakelijk is, om onze belangen of de belangen van derden te beschermen. Voorbeelden van dergelijke doeleinden zijn:
Zorgen voor IT-beveiliging en integriteit van onze systemen,
Preventie of onderzoek van strafbare feiten,
Bewering of verdediging tegen juridische claims.

TOEPASSINGEN PER E-MAIL

Als u ons een aanvraag stuurt via ons e-mailadres dat voor dit doel wordt verstrekt, zullen wij de gegevens die u verstrekt op basis van uw toestemming verwerken in overeenstemming met. Artikel 6, lid 1, zin 1 a) AVG om uw verzoek te verwerken. Kortom, uw gegevens worden verwijderd na verwerking van het verzoek, tenzij er een contractuele of wettelijke bewaarplicht is. Als u ons contractueel relevante informatie verstrekt, zullen we deze overzetten naar ons voorraadsysteem. U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstig effect intrekken met behulp van alle verstrekte contactgegevens.

CONTACT

Als u ons een aanvraag stuurt via ons contactformulier, zullen wij de door u verstrekte gegevens verwerken op basis van uw toestemming in overeenstemming met. Artikel 6, lid 1, zin 1 a) AVG om uw verzoek te verwerken. Kortom, uw gegevens worden verwijderd na verwerking van het verzoek, tenzij er een contractuele of wettelijke bewaarplicht is. Als u ons contractueel relevante informatie verstrekt, zullen we deze overzetten naar ons voorraadsysteem. U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstig effect intrekken met behulp van alle verstrekte contactgegevens.

GEBRUIK VAN COOKIES

Cookies kunnen op verschillende webpagina’s worden gebruikt wanneer u onze site bezoekt. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die ook uw bezoek aan onze website aangenamer maken.
Wij gebruiken cookies op basis van art. 6 Par. 1 (1) letter f van de AVG, waarbij wij de volgende legitieme belangen nastreven:

Cookies worden gebruikt in de context van zogenaamde gebruiksprofielen. Hier krijgt u een pseudoniem toegewezen waaronder de gebruiksgegevens worden opgeslagen. Uw IP-adres wordt alleen in afgekorte vorm opgeslagen, zodat een persoonlijke toewijzing van het gebruiksprofiel niet langer mogelijk is. De meeste cookies die wij gebruiken, worden door uw computer verwijderd zodra u uw browser sluit (sessiecookies). Andere soorten cookies kunnen op uw computer achterblijven en stellen ons in staat uw computer te herkennen bij de volgende keer dat u onze site bezoekt via het gecreëerde gebruiksprofiel (permanente cookies). Cookies worden uitsluitend door ons op onze website gebruikt en niet door derden, met uitzondering van cookies van derden die uitdrukkelijk worden vermeld in deze Privacyverklaring. U kunt uw browser zo instellen dat u  ze alleen in individuele gevallen toestaat, cookies voor specifieke gevallen accepteert of ze helemaal niet toestaat.Als cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website worden beperkt.

SOCIALE PLUG-INS

Wij hebben sociale plug-ins op sommige pagina’s van onze site opgenomen; deze zijn echter standaard uitgeschakeld om privacyredenen. In principe worden er geen gegevens doorgegeven aan sociale mediadiensten (bijvoorbeeld Facebook) wanneer een gebruiker onze website bezoekt. Profilering door derden is dus uitgesloten. Gebruikers hebben echter de mogelijkheid om de sociale plug-ins met één klik te activeren en daarmee toestemming te geven voor communicatie met het respectieve sociale netwerk. Als een sociale plug-in is geactiveerd, worden bepaalde gegevens verzonden naar het sociale netwerk, bijvoorbeeld het IP-adres van de gebruiker, informatie over de gebruikte browser en het besturingssysteem, de geopende website en de datum en tijd. Als onderdeel van deze communicatie worden er ook gegevens gedownload van de server van de social media-provider naar onze website.

De provider van de sociale plug-in ontvangt informatie over welke specifieke websites de gebruiker bezoekt, ongeacht of hij / zij al dan niet is ingelogd bij de provider van de sociale media-plug-in (bijvoorbeeld Facebook). De provider kan deze gegevens ook buiten de Europese Unie verwerken en mogelijk ook geïndividualiseerde gebruiksprofielen maken. Wij hebben geen invloed op het type, de omvang en het doel van de gegevensverwerking door de aanbieder van de respectievelijke sociale mediadienst.

GOOGLE MAPS:

Google Maps: Wij gebruiken een plug-in van de internetservice “Google Maps” op onze website. Google Maps wordt beheerd door Google Inc., gevestigd in de VS, CA 94043, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View. Door Google Maps op onze website te gebruiken wordt informatie over het gebruik van deze website en uw IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en ook op deze server opgeslagen. Wij hebben geen kennis van de exacte inhoud van de verzonden gegevens, noch van het gebruik ervan door Google. In dit verband ontkent het bedrijf de verbinding van data met informatie van andere Google-services en het verzamelen van persoonlijke gegevens. Google kan de informatie echter wel aan derden overdragen. Als u JavaScript in uw browser uitschakelt voorkomt u dat Google Maps wordt uitgevoerd. U kunt de kaartweergave op onze website echter niet gebruiken. Door onze website te gebruiken, stemt u in met het verzamelen en verwerken van de informatie door Google Inc. Ga voor meer informatie over het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden voor Google Maps naar: https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

VIMEO:

Vimeo: Op sommige van onze webpagina’s gebruiken wij een plug-in van de aanbieder Vimeo, LLC op 555 West 18th Street, New York, New York 10011 (“Vimeo”). Wanneer u een pagina opent die een dergelijke plug-in bevat, wordt een verbinding met de Vimeo-servers tot stand gebracht en de plug-in getoond. Hier wordt de pagina die u bezoekt verzonden naar de Vimeo-server. De websitetoegang wordt automatisch toegewezen als u tijdens het bezoek bent aangemeld met uw Vimeo-gebruikersaccount. Andere informatie, zoals klikken op de startknop, kan ook worden toegewezen aan uw gebruikersaccount. U kunt dit voorkomen door uit te loggen bij uw account voordat u onze site bezoekt en de cookies van Vimeo te verwijderen. Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Vimeo naar https://vimeo.com/privacy.

PRIVACYBELEID VOOR HET GEBRUIK VAN AJAX.GOOGLEAPIS.COM

De website maakt gebruik van de jQuery Javascript-bibliotheek. Wij laden deze bibliotheek via het CDN (content delivery network) van Google, tenzij de bibliotheek al is geladen vanwege een bezoek aan een andere pagina en uw browser daarom toegang heeft tot de kopie die is opgeslagen in de cache. Als uw browser de bibliotheek downloadt, worden het IP-adres en de pagina van waaruit wordt gebeld van uw browser naar Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS (“Google”) overgedragen. Wij gebruiken de service om de laadsnelheid te verhogen en het comfort van onze site te verbeteren.

TYPEKIT

Wij gebruiken Adobe Typekit om externe lettertypen weer te geven. Deze service wordt aangeboden door Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ierland (“Typekit”). In deze context wordt een serveroproep gedaan waarbij gegevens, waaronder uw IP-adres en de pagina van waaruit de oproep wordt geplaatst, naar een Typekti-server worden verzonden. Wij zijn niet op de hoogte van de details van de verwerking door Typekit. U kunt meer informatie vinden op de Typekit-website via de volgende links:
https://helpx.adobe.com/de/typekit/using/what-is-typekit.html
https://www.adobe.com/de/privacy.html

GEGEVENS DELEN

Wij geven data door aan andere derden indien wij de uitvoering van taken aan hen hebben overgedragen. Gegevens worden alleen doorgegeven voor zover dit nodig is om de toegewezen taken uit te voeren. Wij werken onder andere met de volgende bedrijven:

Gegevens worden doorgegeven aan de volgende filialen met het oog op contractverwerking: IH Management GmbH, Bergstrasse 8, 45770 Marl. De gegevensoverdracht vindt plaats in het kader van een contract voor orderverwerking, dat naleving van alle vereisten voor gegevensbescherming waarborgt. Bovendien worden gegevens alleen doorgegeven in gevallen waarin de wet voorziet, bijvoorbeeld in het geval van een wettelijke verplichting om informatie aan wetshandhavingsinstanties te verstrekken.

VERPLICHTING DATA TE VERSTREKKEN

Bepaalde persoonlijke gegevens zijn vereist voor de uitvoering van een contractuele relatie. Als u ons niet de vereiste gegevens verstrekt, is het over het algemeen niet mogelijk om een contract te sluiten.

DUUR VAN DE OPSLAG VAN GEGEVENS

Uw persoonlijke gegevens worden door ons verwijderd zodra de gegevens niet langer nodig zijn voor de contractuele en wettelijke verplichtingen. Persoonlijke gegevens worden zo lang bewaard als nodig is om contractuele verplichtingen na te komen en contractuele rechten uit te oefenen. Deze periode kan verder gaan dan de daadwerkelijke contractperiode, omdat de gegevens nog steeds relevant kunnen zijn binnen de verjaringstermijn en dus zelfs nadat het contract eindigt. Bovendien kan het verwijderen ervan alleen plaatsvinden als eventuele fiscale en commerciële bewaartermijnen zijn verstreken.

De criteria voor de duur van de opslag van cookies zijn te vinden in de overeenkomstige sectie.

BETROKKEN RECHTEN

U hebt als persoon, betrokken bij de verwerking van persoonlijke gegevens, de volgende rechten: u hebt het recht om bevestiging te vragen of persoonlijke gegevens worden verwerkt. Als dit het geval is, hebt u recht op informatie over de persoonlijke gegevens en de informatie zoals beschreven in artikel 15 AVG.

U hebt het recht om de verantwoordelijke persoon te vragen om eventuele onjuiste persoonlijke gegevens met betrekking tot u onmiddellijk te corrigeren en, indien nodig, onvolledige persoonlijke gegevens aan te vullen (Art. 16 AVG).

U hebt het recht om de verantwoordelijke persoon te verzoeken uw persoonlijke gegevens onmiddellijk te verwijderen, op voorwaarde dat een van de redenen vermeld in Paragraaf 17 AVG van toepassing is, bijvoorbeeld als de gegevens niet langer nodig zijn voor het nagestreefde doel (recht op verwijdering).

U hebt het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken de verwerking te beperken als aan een van de voorwaarden in artikel 18 AVG is voldaan; bijvoorbeeld als u bezwaar hebt gemaakt tegen verwerking gedurende de beoordeling door de controller.

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. De verwerkingsverantwoordelijke zal de persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen (Art. 21 AVG) ).

Met betrekking tot de uitoefening van uw rechten kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via de contactmogelijkheden op onze website.

RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN “DIRECT MARKETING”

In individuele gevallen verwerken wij persoonsgegevens voor direct marketing. In dit geval hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens met het oog op dergelijke marketing (Art. 21 van de AVG). Uw persoonsgegevens worden niet langer voor deze doeleinden verwerkt wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking voor doeleinden van direct marketing. U kunt uw bezwaar op elk moment informeel indienen door gebruik te maken van een van de contactmogelijkheden in deze Privacyverklaring of in het gedeelte “Impressie” van onze website.

RIGHT OF COMPLAINT

Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke stappen, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG (art. 77 van de AVG). U kunt dit recht uitoefenen bij een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, werkplek of plaats van de vermeende inbreuk. De staatscommissaris voor gegevensbescherming Baden-Württemberg is de toezichthoudende autoriteit in Baden-Württemberg.

Meer informatie is beschikbaar via het serviceportaal van de deelstaat Baden-Württemberg op:
https://www.service-bw.de/leistung/-/sbw/Datenschutzkontrolle++Datenschutzbeschwerde+einreichen+personenbezogen-713-leistung-0

Natuurlijk kunt u altijd rechtstreeks contact met ons opnemen als u niet tevreden bent of vragen hebt over gegevensbescherming. De snelste manier om ons interne contact voor gegevensbescherming te bereiken, is met behulp van de volgende contactgegevens:
RV Management GmbH
Bevoegd vertegenwoordigend directeur: Volker Zillekens
Bergstraße 8
45770 Marl
Duitsland
Fon: +49 2365 2077920
E-Mail: info[at]revisionsmanagement.com

Gegevensbescherming:

Volker Kumbartski

advocaat

Hauptstr. 269

51503 Rösrath

Tel.:  02205 949 000 90

Fax : 02205 949 000 50

E-mail: kumbartski@kkrae.de

Website : www.kkrae.de