Software en besturing

Hoe digitalisering transparante workflows creërt.

Software

Wat revisiebeheer lastig maakt is dat door een breed scala aan providers, als gevolg van digitalisering, het aanbod van Software minder handelbaar is geworden. Het kiezen van de juiste software is van doorslaggevend belang voor uw individuele revisieproject; het moet alle nodige functies bieden én aan de behoeften van uw branche voldoen.

RV Management heeft jarenlange ervaring met vele huidige softwareproducten. Wij gebruiken Oracle Primavera al jaren als project management programma bij onze klanten én met succes. Voor de verwerking van stroomdiagrammen gebruiken wij AutoCAD P & ID van Autodesk. Met het DWG-bestandsformaat, dat wereldwijd bekend staat, is communicatie met onze klanten heel gemakkelijk en is het importeren van buitenlandse formats geen probleem. Daarnaast gebruiken wij de Microsoft Office-suite met Excel, Word en Access voor platformonafhankelijke communicatie.

IH Manager – onze ‘state of the art’ oplossing voor modern revisiebeheer.

Ons eigen softwarebedrijf IH Management heeft een softwareoplossing ontwikkeld die door onze revisieplanners zijn uitgewerkt en geprogrameerd.

De IH Manager verenigt de beste functies van uiteenlopende toepassingen in één programma. Zowel de planning van onderhoudsmaatregelen, samengevatte en uitgebreide documentatie van installaties als de voorbereiding van berekeningen kunnen door de IH Manager in één stap worden gerealiseerd. In een intuitive werkstroom kunnen meerdere werkprocessen worden gecombineerd. Hierdoor wordt de administratie en planning vereenvoudigt. Tevens zorgt het voor transparantie van alle transacties, te allen tijde.

Onvolledige informatie kan eenvoudig worden gevisualiseerd met een geïntegreerde tekentool; door voorgeprogrammeerde constructies en standaardonderdelen kan de procesinstalatie grafisch worden weergegeven. De IH Manager is een betrouwbaar databasesysteem dat aan alle individuele vereisten voldoet. Dit komt mede door de huidige programmeertaal en het voordeel dat de software overeenkomsten biedt met bekende gebruikersinterfaces.

Onze medewerkers staan graag klaar voor grote uitdagingen, in het bijzonder datgene wat wij tot op heden nog niet zijn tegen gekomen. Wij verwelkomen graag uw uitdaging.

Controle en analyse

Naarmate de omvang van een turnaround-project toeneemt, nemen ook de kosten en de eisen van controles en continue analyses toe. Zelfs programma’s zoals Oracle Primavera bereiken hier hun grenzen en vooral als, zoals bij RV management, wij projecten van alle kanten uitgebreid analyseren en bestuderen.

Daarom hebben wij gestandaardiseerde en aangepaste analyse- en controletools ontwikkeld. Wij combineren gegevens uit verschillende databasesystemen en transformeren deze op grond van onze voorschriften op een aantrekkelijkere, conventionele manier in interactieve dashboards. Hier verlenen wij niet alleen toegang tot “ruwe” projectgegevens, maar nemen wij ook “live” feedback van alle projectdeelnemers op.

Op deze manier kunnen problemen tijdens de ‘hete’ fase van de projecten snel worden geïdentificeerd en opgelost. Maar zelfs in de pre-planningsfase ondersteunen onze tools ons bij het bereiken van onze hoge, zelfopgelegde doelen.

Kostenbesparing

U kunt gebruik maken van ons eigen “Project Cost Controlling Concept”. Wij creëren een concept dat is afgestemd op uw vereisten; dit leidt tot meer transparantie van resultaten, diensten en kosten.

Op deze manier ondersteunen wij met begeleiding en behering van projectprocessen in termen als: doelen, deadlines, prestaties, middelen en budget.

Fouten zijn menselijk en in complexe processen zoals een bij een revisie kunnen deze nooit volledig voorkomen worden. Daarom hebben wij zelfregulerende tools ontwikkeld met onze eigen softwareoplossingen. Uw voordeel: hiermee kunnen wij bugs identificeren en verhelpen. Door middel van transparantie verhogen en verbeteren wij de kwaliteit van ons werk duurzaam, voor uw succes.

ANDERE RV-SERVICES: