Voorbereiding en planning

Waarom een perfecte planning cruciaal is

Om een exploitatievergunning te verkrijgen moeten procesinstallaties die onderhoud vereisen om de vijf jaar door TÜV worden geïnspecteerd. Wanneer de productie stil wordt gelegd, worden inspecties uitgevoerd waarbij alle onderhouds-, renovatie- en optimalisatiemaatregelen tegelijkertijd worden uitgevoerd.

Met RV Management kunt u nu zonder zorgen de volgende revisie naderen. Met onze precieze werkvoorbereiding en gedetailleerde planning wordt uw turnaround kosteneffectief benaderd.

Oneindige lijsten met veiligheidseisen, productiebeperkingen, materiaal en overzichtsplannen maakt de planning omtrent turnarounds een uitdaging voor elke uitvoerder. Elke verloren dag is duur; met een verscheidenheid aan verschillende activiteiten en transacties én zonder de nodige ervaring verlies je het overzicht en tijd en dus, veel geld. 

Alleen met een zorgvuldige werkvoorbereiding en een nauwkeurige planning kan een shutdown kostenefficiënt zijn. Voor elke turnaround bieden wij een gepaste, volledige service aan. Wij plannen en coördineren shutdowns vanaf het begin, verifiëren en updaten uw AS-BUILD-documentatie, verwerken stroomdiagrammen en ontwikkelen turnaround handleidingen voor alle mogelijke werkzaamheden.

Laat onze specialisten u adviseren. Met innovatieve softwaretools en ervaren medewerkers houden wij alles voor u in het oog en garanderen wij veilige en duurzame oplossingen.

Planning

Wat gebeurt wanneer? Waarvan hangt wat af? Wie voert het uit? Wat gebeurt er indien…? Hoe gaan wij daar mee om? Het antwoord ligt in een detetailleerde planning, waarbij wij rekening houden met alle mogelijke uitkomsten.

Afhankelijk van de specifiecaties bieden wij de juiste software voor vooruit/achteruit plannen en voor de berekening van buffers en data. Meestal gebruiken wij Primavera, maar wij hanteren ook andere programmas. Een data-interface zorgt ervoor dat gegevens onafhankelijk van ons geïmporteerd kunnen worden.

De planning en de bijbehorende voortgang representeren altijd het overzicht van het project. Naast databeheer maakt een gecoördineerd rapportagesysteem ook deel uit van ons takenpakket.

Met onze precieze planning houden wij altijd uw project bij. Niets laten wij aan het toeval over!

ANDERE RV-SERVICES: